http://www.sailalacarte.nl  ( b.a.c. )

http://www.sailalacarte.nl ( s.a.c. )

Het bedrijf Bootverhuur àla Carte (B.A.C.) en Sail àla Carte bv (S.A.C.) zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Bootverhuur àla Carte of Sail àla Carte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor Bootverhuur àla Carte en/of Sail àla Carte geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
Bootverhuur àla Carte of Sail àla Carte behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site
evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bootverhuur àla Carte of
Sail àla Carte.

Privacy Statement

Bootverhuur àla Carte en Sail àla Carte respecteert te allen tijde de privacy van haar on-line bezoekers. Persoonsgegevens, die door gebruikers van de site aan Bootverhuur àla Carte of Sail àla Carte worden verstrekt, bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle gegevens die u stuurt via deze site naar Bootverhuur àla Carte en/of
Sail àla Carte dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.