Uw privacy

Sail ala Carte respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.
De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen verwerkt en opgenomen in een bestand.

Sail ala Carte verzamelt en verwerkt bij bezoek van haar website twee soorten gegevens:
a. Statistische gegevens
(hieronder vallen o.a. gegevens over het aantal bezoekers en van welke zoekmachines,
websites of andere bronnen bezoekers afkomstig zijn).
b. Persoonlijke gegevens
(hieronder vallen contactgegevens zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en
e-mail adres) die u zelf op deze website aanSail ala Carte heeft verstrekt.

Doeleinden:

Sail ala Carte verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel u adequaat van dienst te kunnen zijn en voor die doeleinden waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt.

Sail ala Carte  verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, met uitzondering van diegenen die uw gegevens nodig hebben bij de totstandkoming van een huurcontract, zoals de eigenaar van het gehuurde schip en de verzekeringsmaatschappij (indien u bijvoorbeeld een reis wenst af te sluiten).